Econo Air ดีไหม

00

ขายปลีก/ส่ง แอร์เฉพาะคอยล์เย็น(แฟนคอยล์)แบบติดผนัง

Econo Air ดีไหม ตอนนี้เราคงตอบได้ว่าดีที่สุดของ
คอล์ยเย็น แล้วนะครับ

พร้อมเปลี่ยน +1000-1500 บาท ครับไม่รวมค่าของ

แอร์ติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู ราคาเครื่อง 2,800 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 13,000 บีทียู ราคาเครื่อง 2,800 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู ราคาเครื่อง 3,700 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเครื่อง 3,700 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู ราคาเครื่อง 3,700 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่อง 4,600 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 28,000 บีทียู ราคาเครื่อง 4,600 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ราคาเครื่อง 6,900 บาท

แอร์ติดผนัง ขนาด 35,000 บีทียู ราคาเครื่อง 6,900 บาท