การนัดหมายคิวงาน

ทางเราอยากให้ลูกค้านัดผ่านระบบ Facebook หรือ Line ครับ
คิวงานของลูกค้าจะได้ไม่หลุดหรือข้ามครับ

1.ลูกค้าสามารถนัดหมายคิวงานง่ายๆ ผ่าน Facebook
โดยระบบของFacebook จะมีระบบนัดหมายคิวงานอย่างแม่นยำ

https://www.facebook.com/NTAIR.NTGroupAsia/

2.ผ่านLine ntcomputer

ติดต่องานบริการ/จองคิว/สอบถาม

ติดต่องานบริการ/จองคิว/สอบถาม

3.โทรศัพท์พื้นฐาน

Facebook Comments