จำหน่ายแอร์ราคาถูกพร้อมติดตั้ง

ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ได้แก่
ท่อน้ำยา 4 ม. ส่วนเกินเมตรระ 400-800 บาท
เบรคเกอร์ + สายไฟ 10 ม. ,
ขายาง
ติดขาแขวน+ 500 บาท
ติดรางครอบ เมตรระ 250 บาท

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากความยากง่ายของงานติดตั้ง

Facebook Comments