ติดตั้งแอร์ R32 Inverter แบบถูกหลัก

IMG_20160531_104114

ระดับน้ำยาR32 ต้องได้ค่าตามโรงงานผลิต

IMG_20160531_104135

เช็ค ระดับ น้ำยา และค่ากระแสไฟฟ้า ต้องตรงตามที่โรงงานกำหนดมา

IMG_20160531_110115

เก็บงานระดับสูง 3500 บาท

IMG_20160531_110124

เก็บงานระดับกลาง 3000 บาท

IMG_20160531_104121

ตรวจเช็คความละเอียดของการทำงาน

Facebook Comments