ค่าบริการย้ายแอร์ + ถอด + ย้าย + ล้าง + และติดตั้ง สมุทรสาคร มหาชัย

ช่างแอร์ สมุทรสาคร บริการ + ถอดแอร์+ ย้ายแอร์ + ล้างแอร์ + และ ติดตั้งแอร์

ย้ายแอร์ติดผนัง 9,000-18,000 BTU 2500 บาท
ย้ายแอร์ติดผนัง 18,000 BTUขึ้นไป 3000-4000 บาท

ค่าท่อน้ำยาแอร์และอื่นๆ คิดตามราคาจริง

Facebook Comments