ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย มหาชัย สมุทรสาคร

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 5,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 7,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
48,001-56,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
56,001-60,000 9,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
60,001-80,000 10,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
80,001-120,000 18,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
120,001-2000,000 24,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
200,001-600,000 32,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ) เก็บตามราคาจริง
Facebook Comments