ค่าบริการ  ช่างติด ตั้งแอร์ใหม่ แอร์สมุทรสาคร

ติดตั้งแอร์ใหม่ สมุทรสาคร (เฉพาะแอร์ติดผนัง )

ติดตั้งแอร์ใหม่ 9,000-12,000 BTU 2,500 บาท 
ติดตั้งแอร์ใหม่ 13,000-18,000 BTU 3,000 บาท
ติดตั้งแอร์ใหม่ 19,000-24,000 BTU 3,500 บาท

ติดตั้ง Inverter + 500 ทุกรุ่น เพราะต้องเดินสายดิน

ค่าบริการ แอร์สมุทรสาคร 2562

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน  เก็บตามราคาจริง
Facebook Comments