ร้านติดแอร์ใหม่ ใน มหาชัย สมุทรสาคร

บริการติดตั้งแอร์ใหม่

ราคา ค่าติดตั้ง แอร์ แบบติดผนัง สมุทรสาคร มหาชัย (แอร์ใหม่)

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 2,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ
9,000-17,000 400 บาท 55 บาท 250 บาท
18,001-25,000 500 บาท 60 บาท 250 บาท
25,001-32,000 600 บาท 60 บาท 250 บาท
32,001-38,000 700 บาท 80 บาท 250 บาท
38,001-48,000 800 บาท 80 บาท 250 บาท

 

Facebook Comments