ค่าบริการ แอร์สมุทรสาคร 2562

เนื่องจากต้องขอบคุณที่
ใช้บริการทางร้านเป็นจำนวนมาก ทางร้านจึงต้องมีการปรับอัตราค่าบริการสำหรับลูกค้าเพื่อทำการคัดกรองลูกค้า โดย มีเนื้อหาดังนี้

ลูกค้าใหม่
ล้างแอร์ 500 บาท ตั้งแขวน 1000 บาท
ย้ายแอร์ 3000-3500 บาท
ติดตั้งแอร์ใหม่ 3000 บาท
วางมันจำแอร์ 80%

ลูกค้า 1 ปีขึ้นไป อัตราค่าบริการ
ล้างแอร์ 500 บาท ตั้งแขวน 1000 บาท
ย้ายแอร์ 2500 บาท
ติดตั้งแอร์ใหม่3000บาท
วางมันจำแอร์ 50%

ลูกค้า 2 ปีขึ้นไป อัตราค่าบริการ
ล้างแอร์ 500 บาท ตั้งแขวน 1000 บาท
ย้ายแอร์ 2500 บาท
ติดตั้งแอร์ใหม่3000บาท
วางมันจำแอร์ 50%

ลูกค้า 5 ปีขึ้นไป อัตราค่าบริการ
ล้างแอร์ 400 บาท ตั้งแขวน 800 บาท
ย้ายแอร์ 2000 บาท
ติดตั้งแอร์ใหม่2500บาท
ไม่ต้องวางมัดจำแอร์

Facebook Comments