รถตงฟงดี ไหม
กลุ่มของเรา
แบนรถค่ายนี้ครับ ตอนนี้หนีไปทำ DFM Glory 580

https://www.facebook.com/groups/DFSK.TH/

 

5 มค 2561
บริษัท ออกหนังสือขอโทษ ให้แก้ไขข้อความบนสื่อออนไลน์

17 มค 2561
รถวิ่งกินซ้าย
น็อตคอมแอร์คลาย
เช้าสตาสติดยาก
เวลาแอร์ตัดรอบเครื่องสวิง/หอบ

26 กพ 2561
อาการสตาสแล้วไดสตาสไม่ทำงาน
รอบสวิง
รถตัดกลางอากาศเครื่องมีอาการสั่น
ครัชลื่น
มือเปิดประตูซ้ายขวาหัก
พวกมาลัยหนักๆเบาๆ
รถกินซ้าย

1มีค 2561
รถกินแก๊สมาก
แก๊สตัดเร็ว

5มีค2561
รับรถไปศูนย์แก้อาการ / รถสำรองมาใช้งาน
สตาสแล้วไดสตาสไม่ทำงาน
รอบสวิง เวลาวิ่งมาจอดติด
รถดับง่ายเครื่องสั่น
คลัทซ์ลื่น
มือเปิดหัก
พวกมาลัยทำงานผิดปกติ
รถกินซ้าย
ถ่ายน้ำมัน/เช็คกรองอากาศ
แก๊สไม่หมดถังแล้วตัด
พัดลมแอร์เสียงดัง
พัดลมหม้อน้ำหอน
สตาสดับ

11/มีค/2561
รถสำรองเสีย เปิดไฟหน้ารถดับ

23เมษา2561
อาการทั้งหมดตาม 5 มีค 2561 ไม่หาย

1.กค.2561
รถแก๊สมั่ว
คันเร่งไม่ยอมเร่ง

1 กค 2561 แจ้งอาการไปยังศูนย์บริการ
เกจแก๊สทำงานผิดปกติ
สตาสรถเช้าๆยากมาก
รอบสวิงไปมา
รถวิ่งไม่ออก
คันเร่งค้างต้องดับแล้วสตาสใหม่
รถไม่มีแรงเวลาขับทางชัน
เช็คระยะ
รอคำตอบรถสำรองจากศูนย์บริการ

 

Facebook Comments