การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์

เราคิดค่าบริการ ซ่อม 500 บาท
ค่าอะไหล่ชุดคอนโทรลแอร์ มีตั้งแต่ 350 – 1200 บาท มีรีโมท
เราเปลี่ยนแมคนาติกให้ 200 บาท เท่า
รวมแล้ว งานนี้ ไม่เกิน 1300 บาท ครับ จบแบบ win win
ตรวจเช็คน้ำยาให้ฟรี
ตรวจเช็คเครื่องพร้อมแปลงแผงให้ลูกค้าใช้กันยาวๆ ครับ

 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
 • การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์
  การเปลี่ยนชุดคอนโทรลแอร์

 

 

Facebook Comments