แอร์ น้ำหยด แก้ไม่หาย
หมู่บ้านสวนปาล์ม สมุทรสาคร
ลุกค้าเรียกช่างมาแก้ แล้ว 3 ร้าน ไม่หาย
ช่างชุดแรก โดนไป 500 บาท แถมยังทำใบพัดแตก
ช่างชุดสอง ล้างแล้ว งัดแตกอีก โดนเก็บเงินไปอีก
ช่างชุด 3 หนักหน่อย 1500 บริษัทใหญ่ในสมุทรสาครด้วย ไม่หาย และไม่ยอมแก้ไขให้ลูกค้า
พอดีติดต่อเรามา ให้ถอดออกมาล้าง

แต่ด้วย การที่เรารู้จักแอร์ทุกชนิดเป็นอย่างดี จึงได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าไป ครับ หาย 100%
คิดค่าบริการไป 800 บาท ครับ พร้อมเช็ค ระบบทุกอย่างให้

สรุปลูกค้าไม่ต้องโดนช่างแอร์หลอกฟันครับ
ปัญหาเกิดจาก พวกคุณล้างด้วยน้ำเปล่า แล้ว ล้างไม่สะอาดนั้นเอง

Facebook Comments