แก้ปัญหา แอร์น้ำหยด อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร ซอยเสรี มหาชัย
เนื่องจากแอร์ ตันครับ
เราล้างด้วยน้ำยาล้างแอร์ อย่างดีใช้กันต่อยาวๆครับ
ตัวนี้ทางร้านติดตั้งให้ครับแทนของเก่าที่เสีย
คิดค่าติดตั้งแค่ 1000 บาท
ลูกค้าเรียกมาล้างอีกครั้ง แก้น้ำหยด เพราะติดตั้งนานแล้ว
ห้องลูกค้าเลี้ยงหมา ครับ ไปตันระบบน้ำทิ้ง
คิด 400 บาท ครับ

 • อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
 • อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
 • อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
 • อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
 • อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
  อีโคโน่ แอร์ สมุทรสาคร
Facebook Comments