ค่าบริการติดตั้งแอร์ติดผนัง

ชนิดแอร์ ขนาด BTU สายไฟ เบรคเกอร์  ขายาง ท่อน้ำทิ้ง ราคา ล้างแอร์
ติดผนัง (Wall Type) 9,000-13,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 3,000 ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 18,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 4,000 ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 24,001-28,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 5,500 ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 30,001-48,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 5,500-6,500 ฟรี
 
ชนิดแอร์ ขนาด BTU สายไฟ เบรคเกอร์  ขายาง ท่อน้ำทิ้ง ราคา ล้างแอร์
ตั้ง/แขวน 9,000-13,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 5,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน 18,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 6,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน 24,001 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 7,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน 28,001-36,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 8,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน 38,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 9,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน 48,001-56,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 10,500 ฟรี
ตั้ง/แขวน

หมายเหตุ
9000-13000 ท่อน้ำยา เมตร ละ 450 บาท
18,000 btu ขึ้นไป เมตร ละ 550 บาท
รางครอบท่อ เมตรละ 250 บาท
ขาแขวน ชุดระ 500 บาท
งานเสี่ยง สูง ไม่ติดครับ

Facebook Comments