เรียกช่างซ่อมแอร์ดึกไม่มา แต่เราไปนะครับ
ลูกค้าใหม่เรียก บอกเรียกช่างนัดแล้วไม่มา ขอร้องให้มาดูให้หน่อย
21.00 แล้ว เราก็ไปให้
ผลที่ได้ครับ ลูกค้านัดล้างแอร์ทีเดียว 6 ตัว ครับ  ชุดใหญ่เลย

ล้างแอร์ พร้อมตรวจเช็ค อุณหภูมิ

Facebook Comments