เรียนลูกค้าทุกท่าน
อัตราค่าบริการต่างๆเพื่อเป็นราคากลางเท่านั้น 
อัตราค่าบริการ / ค่าแรง อาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม สถานที่ในการทำงาน จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ค่าสินค้า ความยากง่ายของงานครับ

 

Facebook Comments