ราคา เปลี่ยนแคปรัน คาปาซิเตอร์ 600-800 บาท

ตรวจสอบความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุเสีย
ตรวจสอบกระแสไฟ
ตรวจสอบแรงดันน้ำยา
ตรวจสอบการทำงานของคอมแอร์

Facebook Comments