สาย VAF ทนกระแสกี่แอมป์ ทำไมต้องเลือกขนาด เพราะ เดี๋ยวนี้ช่างติดตั้งแอร์ เลือกสายไฟไม่ถูกต้องทำให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพราะ เลือกขนาดสายไฟเล็กเกินไปเพื่อประหยัดต้นทุนโดยไม่คำนึงถึงความปลอยภัยของลูกค้าเลย

สายVAF คือ สายที่ภายในจะมี2เส้น  คือ ดำและขาว นิยมใช้เดินแสงสว่าง และปลั๊กภายในอาคารบ้านที่อยู่อาศัย และ แอร์

ตารางการใช้สายไฟฟ้า VAF

ขนาดสายไฟฟ้า SQ-mm                                       ขนาดของกระแสไฟฟ้า Amp

2×0.5                                                               7
2×1.0                                                               11
2×1.5                                                               15
2×2.5                                                               20
2×4.0                                                               27
2×6.0                                                               35
2×10.0                                                             49
2×16.0                                                             65
2×25.0                                                             88
2×35.0                                                             109

Facebook Comments