สาย THW ภายในจะมีเส้นเดียว มีให้เลือกหลายสี มีหน่วยวัดขนาดเบอร์ เหมือนสาย VAF
นิยมใช้เป็นสายเมนเข้าบ้าน หรือ เข้าโรงงาน
หรือ ช่างแอร์ จะใช้ THW เป็นสาย คอนโทรล หรือ สายแอร์ก็ได้ตารางการใช้สายไฟฟ้า THW

ขนาดสายไฟฟ้า SQ.mm                                                         ขนาดกระแสไฟฟ้า  Amp
1×0.5                                                                            9
1×1.0                                                                            13
1×1.5                                                                            17
1×2.5                                                                            23
1×4.0                                                                            32
1×6.0                                                                            43
1×10.0                                                                          60
1×16.0                                                                          83
1×25.0                                                                          114
1×35.0                                                                          141
1×50.0                                                                          175
1×70.0                                                                          221
1×95.0                                                                          275
1×120.0                                                                        321

Facebook Comments