การล้างเครื่องปรับอากาศจะสามารถช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้หลายพัน-หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว    และยังช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

สนใจเป็นลูกค้าประจำกับเรา ตอนนี้ทางร้านเปิดบริการล้างเครื่องปรับอากาศรายปี เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(Wall Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/ครั้ง ล้างย่อย/ครั้ง
8,000 – 24,000 BTU/hr 1,500 บาท 2 4

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/ครั้ง ล้างย่อย/ครั้ง
10,000 – 35,000 BTU/hr 1,800 บาท 2 4
35,001 – 44,000 BTU/hr 2,000 บาท 2 4
44,001 – 60,000 BTU/hr 2,200 บาท 2 4

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบเปลือย (Conceal Type)

 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/ครั้ง ล้างย่อย/ครั้ง
12,000 – 35,000 BTU/hr 1,800 บาท 2 4
35,001 – 44,000 BTU/hr 2,000 บาท 2 4
44,001 – 60,000 BTU/hr 2,200 บาท 2 4

บริการรายปี เข้าให้บริการปีระ 6 ครั้ง
ล้างใหญ่ 2 ครั้งทุก 6 เดือน /ครั้ง
ล้างย่อย 4 ครั้งทุก 2 เดือน/ครั้ง

 

Facebook Comments