IMG_20160531_104114
ระดับน้ำยาR32 ต้องได้ค่าตามโรงงานผลิต
IMG_20160531_104135
เช็ค ระดับ น้ำยา และค่ากระแสไฟฟ้า ต้องตรงตามที่โรงงานกำหนดมา
IMG_20160531_110115
เก็บงานระดับสูง 3500 บาท
IMG_20160531_110124
เก็บงานระดับกลาง 3000 บาท
IMG_20160531_104121
ตรวจเช็คความละเอียดของการทำงาน
Facebook Comments