แอร์เฉพาะคอยล์เย็น(แฟนคอยล์) แบบติดผนัง

Econo Air ดีไหม ตอนนี้เราคงตอบได้ว่าดีที่สุดของ
คอล์ยเย็น แล้วนะครับ เราเปลี่ยนมามากกว่า 1000เครื่องแล้ว นับว่าดีที่สุดคุ้มราคา

 

แอร์ติดผนัง Econo Air  ขนาด 9,000 – 13,000 บีทียู พร้อมเปลี่ยน ราคาเครื่อง 4100 บาท

แอร์ติดผนังEcono Air ขนาด 16,000-18,000บีทียู ราคาเครื่อง 5,500 บาท

แอร์ติดผนังEcono Air ขนาด 20,000-24,000 บีทียู ราคาเครื่อง 6,500 บาท

แอร์ติดผนังEcono Air ขนาด 28,000 – 35,000 บีทียู ราคาเครื่อง 8,600 บาท

Facebook Comments