ความรู้เรื่องแอร์

ความรู้เรื่องแอร์ ไปอ่านได้จาก บอร์ดเก่านะครับ

http://www.ntgroup-asia.com/index.php?board=5.0